Podporujeme

Naša spoločnosť je hlavným partnerom Slovenského paraolympijskeho výboru.

 

 

 

 

Atletický Memoriál

Miroslava Púchovského 

v Nitre