Revízia spotrebičov

 
Spoločnosť REVIT-NITRA s.r.o. ponúka svoje služby a odbornú pomoc v týchto oblastiach revízií a kontrol elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v zmysle zákona NR SE č. 124/2006 Z.z. a vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. podľa STN 33 1600 a STN 33 1610
 
Cena za vykonanie revízie je závislá na celkovom počte elektrických spotrebičov na jednotlivých prevádzkach. V prípade väčšieho počtu spotrebičov a dlhodobej spolupráce je možná individuálna cenová kalkulácia.
 

Počet spotrebičov

Cena za 1 ks bez DPH

0 – 39 ks

5 Eur (150,63 Sk)

40 – 99 ks

4,5 Eur (135,57 Sk)

100 – 199 ks

4 Eur (120,50 Sk)

200 a viac ks

3,5 Eur (105,44 Sk)