Dokumenty spoločnosti a naše oprávnenia

Výpis z obchodného registra  PDF
Oprávnenie na odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení  PDF
Oprávnenie na odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení  PDF
Oprávnenie na odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení  PDF
Oprávnenie na odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení  PDF
Oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby  PDF
Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce PDF
Naša spoločnosť je zapísaná v zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstrávanie PDF